Vòng Quay Scar Cá Mập Đen

Số người đang chơi: 273 (4 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Al*****we - đã trúng Bạn Lật Được 399 KC    -      Eli*****ak - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ter*****cie - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Fra*****dro - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Jes*****tt - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Sa*****na - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Dor*****ar - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ste*****mi - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Au*****var - đã trúng Bạn Lật Được 399 KC    -      San*****var - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Pau*****ete - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
097***02 Bạn Nhận Được 19 KC 2023-10-21 14:40
Thi***hi Bạn Nhận Được 19 KC 2023-07-02 10:49
Thi***hi Bạn Nhận Được 19 KC 2023-07-02 10:49
Ngu***at Bạn Nhận Được 19 KC 2023-03-10 21:43
Ngu***at Bạn Nhận Được 19 KC 2023-03-10 21:43
097***12 Bạn Nhận Được 19 KC 2023-02-23 13:56
097***12 Bạn Nhận Được 19 KC 2023-02-23 13:56
108***om Bạn Nhận Được 19 KC 2023-02-20 12:05

Các vòng minigame khác

Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục

Đã chơi: 12277

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Noel

Đã chơi: 1332

12,500đ 10,000đ

Vòng Quay Kelly Gaming

Đã chơi: 3447

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay UMP Khủng Long

Đã chơi: 45665

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt

Đã chơi: 5494

23,750đ 19,000đ

Lật Hình MP40 Huyền Thoại

Đã chơi: 2351

23,750đ 19,000đ

Máy Chế Tác MP5

Đã chơi: 3138

36,250đ 29,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »