Vòng Quay Kelly Gaming

Số người đang chơi: 1,677 (4 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Kei*****oyd - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Sus*****ona - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ben*****ren - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ken*****fy - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Jo*****as - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Sh*****era - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Da*****cie - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ja*****en - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Reb*****ie - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Je*****on - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ty*****cie - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tra***01 Bạn Nhận Được 19 KC 2024-05-18 18:32
Tra***01 Bạn Nhận Được 19 KC 2024-05-18 18:32
253***om Bạn Nhận Được 19 KC 2023-07-16 14:24
Cmy***yu Bạn Nhận Được 19 KC 2023-06-29 15:32
Cmy***yu Bạn Nhận Được 19 KC 2023-06-29 15:32
Cmy***yu Bạn Nhận Được 19 KC 2023-06-29 15:32
Cmy***yu Bạn Nhận Được 19 KC 2023-06-29 15:32
Cmy***yu Bạn Nhận Được 19 KC 2023-06-29 15:32

Các vòng minigame khác

Máy Chế Tác MP5

Đã chơi: 3139

36,250đ 29,000đ

Lật Hình MP40 Huyền Thoại

Đã chơi: 2351

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt

Đã chơi: 5500

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay UMP Khủng Long

Đã chơi: 45665

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Scar Cá Mập Đen

Đã chơi: 2428

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Noel

Đã chơi: 1363

12,500đ 10,000đ

Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục

Đã chơi: 12277

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »