Vòng Quay Kelly Gaming

Số người đang chơi: 601 (8 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Lau*****nia - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ry*****mas - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Je*****ny - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Be*****ice - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ja*****nia - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Su*****ews - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Me*****na - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Jo*****isa - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Jo*****ie - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Eth*****is - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Jos*****per - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
253***om Bạn Nhận Được 19 KC 2023-07-16 14:24
Cmy***yu Bạn Nhận Được 19 KC 2023-06-29 15:32
Cmy***yu Bạn Nhận Được 19 KC 2023-06-29 15:32
Cmy***yu Bạn Nhận Được 19 KC 2023-06-29 15:32
Cmy***yu Bạn Nhận Được 19 KC 2023-06-29 15:32
Cmy***yu Bạn Nhận Được 19 KC 2023-06-29 15:32
Cmy***yu Bạn Nhận Được 19 KC 2023-06-29 15:32
Cmy***yu Bạn Nhận Được 19 KC 2023-06-29 15:32

Các vòng minigame khác

Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục

Đã chơi: 12277

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Noel

Đã chơi: 1332

12,500đ 10,000đ

Vòng Quay Scar Cá Mập Đen

Đã chơi: 2427

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay UMP Khủng Long

Đã chơi: 45665

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt

Đã chơi: 5494

23,750đ 19,000đ

Lật Hình MP40 Huyền Thoại

Đã chơi: 2351

23,750đ 19,000đ

Máy Chế Tác MP5

Đã chơi: 3138

36,250đ 29,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »